AVG statement Leedvermaak

Privacy statement/Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG).
Ook binnen Smartlappenkoor Leedvermaak is de AVG van kracht.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor:

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw persoonlijke gegeven voor een van deze punten, wilt u het ons dan laten weten.

Alle Bestuurs- en Commissie leden die toegang hebben tot de persoonsgegevens zullen een geheimhoudingsverklaring tekenen, zodat uw
persoonlijke gegevens niet voor doeleinden buiten het koor gebruikt zullen worden.